Business-To-Business

Vi vänder oss till företag, organisationer och myndigheter som är i behov av hälsofrämjande insatser för personal och ledare. Vi presenterar flera koncept som berör stress och utvecklar oss hela tiden för att ligga rätt i tiden.


Hälsorelaterade personalfrågor är ständigt aktuella och de arbetsgivare som agerar utifrån ett hållbart och hälsosamt förhållningssätt får oftast mer produktiva och nöjda medarbetare, en minskad sjukfrånvaro och mer kontroll över personalomsättningen. 


Ett samarbete med oss gör att vi har möjlighet att åtgärda stora delar av den stressrelaterade mentala ohälsan som i många fall tyvärr drabbar arbetsplatser. Vi hjälper er att skapa och bevara dom hälsofrämjande förutsättningar, som är nödvändiga för att inte falla in i en ond cikel av stress och sjukfrånvaro.  


Ta kontakt med oss för att boka ett möte där vi informerar er vidare om hur vi arbetar B2B, vad vi kan erbjuda er digitalt och vad som händer när vi är ute på er arbertsplats.