Om Oss

STHLM Stressterapi är en näringsverksamhet lokaliserad i Stockholm och jobbar person- och organisationsutvecklande inom området stress och stresshantering.
När företag och privatkunder kommer i kontakt med oss så använder vi oss av samtal, flera metoder inom avspänning, vi håller i föreläsningar om stress, seminarier, workshops m.m. Arbetssätten är beprövade och har vuxit fram ur ett mångfald av kunskap - traditionellt, komplementärmedicinskt, modernt och vetenskapligt. 

   

Samarbete


Vi har ett kvalitativt och växande nätverk som består av samarbetspartners med skräddarsydd kompetens inom flera professioner. Detta innebär en unik resurs i arbetet kring stress och stresshantering och som syftar till att rekommendera och hänvisa klienten till en specifik metod. 


Underkonsulter utgör en viktig del av företagskonceptet och urvalet är en noga och omsorgsfull process - oberoende aktörernas yrkeskunskap behöver samarbetet bygga på maximalt förtroende och god kommunikation. Kompetensen hos våra yttre aktörer ska vara tydlig och resultaten behöver hela tiden motsvara förväntningarna vi och klienten har, då vi anpassar allt vårt arbetet i enlighet med vad vi kommer fram till att kunden har behov av och vad kunden har för önskemål.


I dagsläget har vi ett samarbete med aktörer bl.a. inom meditation, yoga, psykoterapi, personlig träning, massage, fysioterapi, hälsocoaching. Vi har därtill samarbete med flera föreläsare och inspiratörer som är engagerade inom stress och stresshantering. 


Ambition


Ur ett större perspektiv är vår ambition att med rätt insatser hämma den stress som genomsyrar stora delar av samhället och den livsstil många har. Statistik och personliga berättelser visar att stressrelaterad problematik är något många människor dagligen lever med, vilket medför negativa påföljder och bör tas på stort allvar. 


Alla vi som arbetar med friskvård och som känner en passion för andras välmående, vi vet att alla seriösa bidrag, oavsett om det är ideellt, privat, statligt eller vinstdrivande, alla dessa bidrag kan främja hälsan och mota ohälsan.  


Grundare


Jag heter Anders Eldståhl är entreprenör och grundare av STHLM Stressterapi, som i sin tur är verksamt under Eldstahl Consulting.

Jag är bl.a. utbildad avspänning- och stresspedagog samt andningsinstruktör. Jag har i vägledande roller under många år arbetat med människor i behov av hjälp, bl.a. som handledare och inom arbetsträning och utbildning. 

Riktlinjer och etik

Om du kontaktar oss som privatperson och vidare söker hjälp med anledning av en stressrelaterad problematik så vill vi belysa något viktigt - Vår metodik baseras på beprövad avspännings- och stresspedagogisk samt komplementärmedicinsk kunskap, och även om det kan förekomma en bakgrund inom skolmedicinen, oavsett begrepp eller andra kompetenser så gör vi inte psykiatriska eller psykologiska bedömningar eller behandlingar.

De legitimerade aktörer som är kopplade till STHLM Stressterapi och har befogenhet att utföra kvalificerade bedömningar och behandlingar inom var och en särskilt yrke gör det under respektive verksamhets och yrkesutövandes ansvar och skyldigheter.


Vid behov rekommenderar vi att du kontaktar en yrkeskunnig som innehar legitimation utfärdat av socialstyrelsen. Vid allvarlig psykisk ohälsa ska du alltid söka dig till primär- eller specialistvården.
Vi erbjuder alla våra kilenter gratis konsultation och stöd i att kontakta rätt vårdgivare.


Vi värnar om lika värde, rättigheter och hållbarhet på flera plan. Vi utgår alltid utifrån ett helhetsperspektiv med dessa faktorer som grund då vi bedriver och utvecklar verksamheten.


Vår miljöpolicy innebär att det är en verksamhet som ska bedrivas på ett sådant sätt att hänsyn tas till alla tänkbara aspekter som gynnar vår miljö.


Vi är politiskt och religiöst obundna.


Allt våld, hot, utpressning eller dyl. polisanmäls ovillkorligen om det sker inom eller utanför verksamheten och som är riktade relationellt eller interpersonellt mot någon som är i samverkan med oss.


Inom vår företagskultur kringgår vi att officiellt arbeta konkurrerande med andra aktörer.
Organisatoriskt och affärsmässigt förespråkar vi istället ett nätverkande samarbete med alla personer som är yrkeslegitimerade genom socialstyrelsen, diplomerade och certifierade och andra meriterande yrkesutövare som använder sina kunskaper inom ramen för den bransch vi själva är verksamma i - vilket begreppsmässigt kan anses vara friskvård.


Oavsett kompetens så avfärdar vi samarbete med utövare som inte uppvisar tillförlitlighet. Om vi anser det nödvändigt så anmäler vi påtaglig ansvarslöshet till IVO, socialstyrelsen, motsvarande bransch organisation eller tillsynsmyndighet.


Org.nummer: 740609-XXXX; Bolagsform: Enskild näringsidkare; Registrerat: 2020-07-03


Metodik

Stycket uppdateras för tillfället [2022-04-03] Vänligen invänta ny information inom kort