För dig som privatperson

Att prata med en stresspedagog samt att genomföra avspänningsmetoder kan med fördel kombineras och ger ofta ett uppskattat resultat. Känner du dig osäker på vad du är i behov av så är det bl.a. vad stresspedagogen är till för, att vi gemensamt ser över möjligheter och vad som känns rätt för dig.


Tveka inte att kontakta oss - det så viktiga steget för att vi ska kunna hjälpa dig - därefter så finns vi här för att vägleda dig genom en personlig utveckling och söka en tillvaro oftare fri från stress.
All rådgivning och information kring vad som skulle passa dig är kostnadsfri.

Här får du ta del av de samtals- och avspänningsmetoder som vi erbjuder för privatpersoner, och där förhoppningen är att du med vår hjälp kommer att kunna hantera och förebygga stress mer effektivt och som kommer kunna öka ditt välmående.


Vid allvarlig psykisk ohälsa ska du alltid söka dig till en legitimerad bedömare inom primär- eller specialistvården.
Vi erbjuder alla som kontaktar oss gratis konsultation och stöd i att kontakta sjukvården.