Samtal

Den främsta metoden hos oss är det individuella samtalet, vilket innebär ett personligt möte mellan dig och stresspedagogen. Vi erbjuder flera samtalsformer vilka du kan läsa mer om här nedan.

Utöver det enskilda samtalet så har vi även träffar i öppna och slutna grupper om ca 4-5 personer, vi erbjuder även parsamtal. 
Ett fysiskt möte hos oss, där du under samtal med en stresspedagog fritt får berätta om dina stressrelaterade problem. Vartefter samtalet fortgår så får du stöd och hjälp i att förändra och förbättra din livssituation.


När du inleder ett samarbete med oss så arbetar vi hanterande och förebyggande. Vi kommer genom det personliga mötet se till att du får en konstruktiv och motiverande upplevelse under och efter mötet med oss. 

Ett gratis inledande samtal på ca 30 min gäller alla nya klienter och är till för att se över vilket behov av hjälp du har. Du binder aldrig upp dig för vidare samtal, utan du bestämmer i lugn och ro på egen hand efter samtalet om du vidare önskar vår hjälp.

Pris 790:-/samtal [1,5 tim]

På Plats 

Många samtal sker idag över internet och där konversationen mellan dig och stresspedagogen leder till precis samma slutsattser som vid ett fysiskt möte.  Många föredrar att samtala online då det upplevs mer givande att inte behöva ge sig iväg för ett fysisk möte.

Vi har stor erfarenhet att av arbeta genom videomötet och tack vare att vi är specialiserade inom digital stress och har utbildning inom digitalt lärande så känner vi väl till innebörden av att interagera det digitalt formatet.

Pris 690:-/samtal [1,5 tim]

Ett gratis inledande samtal på ca 30 min gäller alla nya klienter och är till för att se över vilket behov av hjälp du har. Du binder aldrig upp dig för vidare samtal, utan du bestämmer i lugn och ro på egen hand efter samtalet om du vidare önskar vår hjälp.

M

Online

Walk n Talk är ett tillvägagångsätt som idag är mycket uppskattat och innebär att vi träffas utomhus och i promenadform utför samtalet.
Att använda fysisk aktivitet och utomhus i passande miljö är vetenskapligt en nästintill odiskutabel metod för att reducerar och förebygga stress.

Att dessutom samtala kring din stressrelaterade situation ger en dubbel upplevelse av stresshantering och har därför en hög potential att nå effekt.

Pris 990:-/samtal [1 tim]

Ett gratis inledande samtal på ca 30 min gäller alla nya klienter och är till för att se över vilket behov av hjälp du har. Du binder aldrig upp dig för vidare samtal, utan du bestämmer i lugn och ro på egen hand efter samtalet om du vidare önskar vår hjälp.

Walk n Talk

Under ett telefonsamtal är principen densamma som vid ett fysiskt eller digitalt möte, det är ingående, inkännande och genom en professionell men också personlig dialog skapar vi frågeställningar och söker svar tillsammans.


Samtal över telefon är för en del mycket uppskattat då det kan förekomma en problematik som hindrar dig från att besöka oss, en del kan t.ex. uppleva en obekväm känsla av att visuellt behöva delta i ett möte.

Pris 390:-/samtal [1 tim]

Ett gratis inledande samtal på ca 30 min gäller alla nya klienter och är till för att se över vilket behov av hjälp du har. Du binder aldrig upp dig för vidare samtal, utan du bestämmer i lugn och ro på egen hand efter samtalet om du vidare önskar vår hjälp.

Telefonsamtal

Även om textkonversation för en del människor kan uppfattas som opersonlig och oregelbundengenom, så kan den tvärtom vara både tidseffektivt och kännas enklare för en del.

Att uttrycka sig skriftligt är för många lättare och det blir mer sakligt. Stresspedagogen göra en noga analys av det du berättar och återkopplar med adekvat och genomtänkt information.

Pris 290:-/konversation [ca 1 tim (effektiv tid) ]

Ett gratis inledande samtal på ca 30 min gäller alla nya klienter och är till för att se över vilket behov av hjälp du har. Du binder aldrig upp dig för vidare samtal, utan du bestämmer i lugn och ro på egen hand efter samtalet om du vidare önskar vår hjälp.

Email/SMS/IM

Vet du med dig att du önskar flera samtal På Plats eller Online gäller 50% rabatt om du köper ett paket på minst 5 samtal.


Ex. paket om fem samtal På Plats 1.975:-

Pris per samtal På Plats blir då 395:- [1,5 tim] 


Ex. paket om fem samtal Online 1.725:-

Pris per samtal Online blir då 345:- [1,5 tim] 

Samtalspaket 

Erbjudandet gäller endast samtal På Plats och Online. Individuella samtal och Parsamtal

Gäller under perioden 1/1 2022 - 31/12 2022.
Köpta paket gäller obegränsad tid. 

Ett gratis inledande samtal på ca 30 min gäller alla nya klienter och är till för att se över vilket behov av hjälp du har. Du binder aldrig upp dig för vidare samtal, utan du bestämmer i lugn och ro på egen hand efter samtalet om du vidare önskar vår hjälp.

En metod där flera personer möts för att dela med sig av sina stressrelaterade erfarenheter, tankar och känslor. Stödsamtal i grupp väcker ofta många frågor som ger både nyanserade svar och skapar ett intressant möte mellan människor. 


Stresspedagogen fungerar som gruppledare och delar med sig av kunskap kring hantering av stress.


Finns både i öppna och slutna grupper.

Pris per person
På Plats 290:-/samtal [1,5 tim]

Pris per person
Online 190:-/samtal [1,5 tim]

Ett gratis inledande samtal på ca 30 min gäller alla nya klienter och är till för att se över vilket behov av hjälp du har. Du binder aldrig upp dig för vidare samtal, utan du bestämmer i lugn och ro på egen hand efter samtalet om du vidare önskar vår hjälp.

Gruppsamtal

Ett gratis inledande samtal på ca 30 min gäller alla nya klienter ( 30 min per person) och är till för att se över vilket behov av hjälp ni har. Ni binder aldrig upp er för vidare samtal, utan ni bestämmer i lugn och ro på egen hand efter samtalet om ni vidare önskar vär hjälp .

Stress skiljer inte på lycklig eller olycklig tillvaro. Den kan slå till mot alla parrelationer och även om orsakerna kan vara bundna till bara den ena parten så går det ibland ut över förhållandet. Parsamtal med en stresspedagog behöver inte betyda att det råder meningsskiljaktligheter eller konflikt i relationen utan den här metoden gynnar alla som vill underhålla och förbättra det gemensamma ni har.

Här ligger ofta empati, stöd och konkreta lösningar i fokus och där vi jobbar utifrån en symptomatisk rådgivning.

Om ni vill använda paketerbjudandet på minst 5 samtal så gäller det inte Walk n Talk utan endast På Plats och Online.

Pris för två personer
På Plats 790:-/samtal [1,5 tim]
(395:- per person)

Pris för två personer
Online 690:-/samtal [1,5 tim]

(345:- per person)

Pris för två personer
Walk n Talk 990:-/samtal [60 min]

(495:- per person)

Parsamtal