Övrig Information

Friskvårdsbidrag

Hör med din arbetsgivare om det finns friskvårdsbidrag du kan nyttja. Stresshantering räknas som friskvårdsbehandling och rådgivning. Det är din arbetsgivare som får ta ställning till om du är berättigad att använda friskvårdsbidraget för ändamålet.


Som arbetsgivaren kan ni skatte- och avgiftsfritt ge era anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård - ett friskvårdsbidrag om maximalt 5 000 kronor per år inklusive moms.
Att låta sig få individuellt anpassad stresshantering kan gynna både arbetsgivare och den anställda. Tänk på att även ledare och chefer behöver få ta del av hälsofrämjande åtgärder.